Articolul 28

 Art.  28.  –

– Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(1)  Cererea  de  înscriere  în  cartea  funciară  se  va  depune  la   birourile  teritoriale  ale  oficiului  teritorial  şi  va  fi  însoţită  de  înscrisul  original  sau   de  copia  legalizată  de  pe  acesta,  prin  care  se  constată  actul  sau  faptul  juridic   a  cărui  înscriere  se  cere; copia  legalizată  se  va  păstra  în  mapa  biroului   teritorial.

(2)  În  cazul  hotărârii  judecătoreşti,  se  va  prezenta  o  copie  legalizată,  cu   menţiunea  că  este  definitivă  şi  irevocabilă.

(3)  În  cazul  executărilor  silite,  în  lipsa  actelor  originale,  cererea  de  recepţie   şi  înscriere  depusă  în  condiţiile  Codului  de  procedură  civilă  poate  fi  însoţită  de   copia  legalizată  a  actului  de  proprietate.

(4)  Cererile  de  înscriere  se  vor  înregistra  de  îndată  în  registrul  de  intrare,  cu   menţionarea  datei  şi  a  numărului  care  rezultă  din  ordinea  cronologică  a   depunerii  lor.

(5)  Înscrierile  în  cartea  funciară  se  efectuează  la  cererea  părţilor  interesate,   cu  excepţia  cazurilor  în  care  legea  prevede  înscrierea  din  oficiu; cererea  de   înscriere  se  va  transmite  la  biroul  teritorial  în  circumscripţia  căruia  este  situat   imobilul.

(6)  Intabularea  sau  înscrierea  provizorie  poate  fi  cerută  de  orice  persoană   care,  potrivit  înscrisului  original,  hotărârii  judecătoreşti  sau  hotărârii  autorităţii   administrative,  urmează  să  strămute,  să  constituie,  să  modifice,  să   dobândească  sau  să  stingă  un  drept  tabular.

(7)  Înscrierea  unui  drept  sau  radierea  unei  sarcini  poate  fi  cerută:

a)  de  mandatarul  general  al  celui  îndrituit;

b)  de  oricare  dintre  titularii  aceluiaşi  drept.

(8)  Creditorul  a  cărui  creanţă  certă  şi  exigibilă  este  dovedită  printr-­un  înscris   sau  printr-­o  hotărâre  judecătorească,  ori  în  cazurile  anume  prevăzute  de  lege   printr-­o  decizie  a  autorităţii  administrative,  va  putea  cere  instanţei,  în  numele şi  în  folosul  debitorului  său,  înscrierea  unui  drept  tabular  sau  radierea  unei   sarcini.

(9)  Debitorul  care  a  plătit  valabil  creanţa  ipotecară  a  unui  cesionar  neînscris   în  cartea  funciară  poate  cere  radierea  ipotecii,  dacă  înfăţişează  înscrisul   original  al  cesiunii  şi  chitanţa  doveditoare  a  plăţii.

(10) Notarea în cartea funciară a calității de monument istoric a unui imobil este scutită de tarif și se solicită în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului de clasare sau de schimbare a grupei valorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordin emis potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(11) Calitatea de monument istoric se notează în cartea funciară în baza ordinului prevăzut la alin. (10), Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, direcțiile de cultură ori a municipiul București având calitate de persoană interesată de a solicita aceste înscrieri.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(12) Radierea din cartea funciară a calității de monument istoric se realizează în baza ordinului de declasare, emis potrivit Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozițiile alin. (10) și (11).

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

Articolul 28. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  3 comentarii la “Articolul 28

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.