Etichetă: fonduri

Articolul 88

Art. 88 – (1) Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea și executarea lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare, ameliorare și punere în valoare a terenurilor degradate și poluate, cuprinse în perimetru, se asigura, în funcție de specificul lucrărilor, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Mediului și cu alte ministere interesate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar și prin… Read more →