Etichetă: identificarea amplasamentului imobilului

Articolul 33

Art. 33. – (1) Identificarea amplasamentului imobilului se realizează înaintea execuţiei lucrărilor şi constă în: a) pentru imobilele care fac obiectul primei înscrieri, proprietarul împreună cu persoana autorizată procedează la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau convenţionale, în vederea efectuării măsurătorilor; b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte şi fapte juridice ulterioare primei înscrieri, proprietarul împreună cu persoana… Read more →

Articolul 27

Art. 27. – Realizarea documentaţiilor cadastrale presupune parcurgerea următoarelor etape: a) identificarea amplasamentului imobilului şi documentarea tehnică; b) execuţia lucrărilor de teren şi birou; c) întocmirea documentaţiilor.   Articolul 27 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →