Etichetă: identificator

Articolul 31

Art. 31 – (1) Prestatorul integrează și corelează în fișa de date a imobilului informațiile provenite din toate sursele de date disponibile. (2) Prestatorul generează fișe de date pentru toate imobilele din sectorul cadastral. Fișa de date a imobilului trebuie să conțină informații precum: a) denumirea UAT; b) numărul sectorului cadastral; c) identificatorul imobilului; d) datele de identificare ale deținătorului… Read more →

3.2.4 Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor

3.2.4 Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor Prestatorul stabilește modalitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce include activități precum: – alegerea soluției tehnice pentru execuția lucrărilor, ca urmare a analizării datelor primite și a recunoașterii terenului; – stabilirea resurselor materiale și umane necesar a fi alocate pentru realizarea obiectivelor; – elaborarea programului de execuție a lucrărilor pe etape și tipuri de… Read more →

Articolul 319

Art. 319. – (1) Pentru fiecare imobil, executantul lucrării întocmeşte un dosar care să conţină următoarele documente, în format analogic (pe suport de hârtie): a) fişa de date a imobilului; b) copia actului de identitate/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare; c) copia legalizată a actului de proprietate. Prin excepţie,… Read more →