Articolul 319

Art. 319. –

(1) Pentru fiecare imobil, executantul lucrării întocmeşte un dosar care să conţină următoarele documente, în format analogic (pe suport de hârtie):
a) fişa de date a imobilului;
b) copia actului de identitate/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare;
c) copia legalizată a actului de proprietate. Prin excepţie, actele de proprietate emise de primărie şi cele existente în arhiva oficiului teritorial se vor depune în copie certificată pentru conformitate;
d) «abrogat» certificatul de atestare fiscală privind construcţiile fără acte, dacă este cazul;
01/01/2016 – litera a fost abrogată prin Anexă din 26/11/2015.
e) releveele unităţilor individuale din construcţiile condominiu, dacă este cazul;
f) copii ale actelor de stare civilă, după caz;
g) alte înscrisuri (adeverinţe, certificate, etc.).
Numărul dosarului este acelaşi cu identificatorul (ID) imobilului pentru care este întocmit.
(2) Documentele menţionate se scanează sub forma unui fişier .pdf multipagină. Fiecărui imobil i se asociază astfel un fişier denumit ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit de executant în cadrul lucrării sistematice de cadastru.
(3) În cazul unităţii individuale (UI), denumirea fişierelor .pdf asociate este de forma: ID-Cn-Um.pdf, unde: ID – identificator imobil, Cn – litera „C” urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu, Um – litera „U” urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu.
(4) Releveele executate pentru unităţile individuale din construcţiile condominiu se stochează în fişiere .jpg cu denumirea ID-Cn-Um-Rp.jpg, unde ID, Cn, Um au semnificaţia de alin. (3), iar Rp reprezintă litera „R” urmată de numărul de ordine al imaginilor.

 

Articolul 319 - ODG 700/2014 actualizat
Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.