Etichetă: inscriere provizorie

Post navigation

Art. 11

Art. 11. – (1) Înscrierea provizorie se efectuează în baza înscrisurilor prevăzute de Legea nr. 7/1996, art. 888 din Codul civil precum și a altor înscrisuri prevăzute expres de lege. (2) Justificarea înscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excepția cazului în care legea prevede expres altfel, ori dacă aceasta este condiționată de justificarea unei alte înscrieri provizorii, situație în… Read more →

Post navigation

Art. 10

Art. 10. – Dispozițiile art. 7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și înscrierii provizorii. Articolul 10 – ODG 600/2023 – Regulamentul de receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara  Read more →

Post navigation

Art. 9

Art. 9. – Înscrierea provizorie este acel tip de înscriere în cartea funciară care produce efecte sub condiția și în măsura justificării ei. Articolul 9 – ODG 600/2023 – Regulamentul de receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara  Read more →

Articolul 342

Art. 342. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 342. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Imobilele ai căror proprietari nu au fost identificaţi se înscriu provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale.   Articolul 342 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 314

Art. 314. – (1) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ- teritoriale, în lipsa actelor de proprietate, dovada drepturilor de proprietate se face cu extrasele de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate. (2) Pentru imobilele proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate ori a… Read more →

Articolul 312

Art. 312. – (1) Pentru imobilele ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători legali nu au fost identificaţi, dreptul de proprietate se înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale. (2) Dreptul de proprietate asupra acestor imobile va putea fi intabulat ulterior, la cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, în baza unei documentaţii tehnice care va conţine: 01/01/2016 – alineatul a… Read more →

Articolul 191

Art. 191. – (1) Dreptul convenţional de preempţiune prevăzut de art. 902 alin. (2) pct. 13 din Codul civil se notează în baza înscrisului constatator al actului juridic prin care a fost constituit dreptul, întocmit în forma autentică. (2) Dacă dreptul convenţional de preempţiune a fost constituit pentru un anumit termen, notarea va indica obligatoriu şi acest termen. (3) Radierea… Read more →

Articolul 177

Art. 177. – 01/01/2016 – Art. 177. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiţie suspensivă se va radia în condiţiile art. 912 alin. (1) din Codul civil. (2) În aplicarea art. 912 alin. (2) din Codul civil, înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiţie rezolutorie se va… Read more →

Articolul 176

Art. 176. – (1) Ipoteca asupra unei construcții viitoare se înscrie provizoriu în cartea funciară, cu excepția celei constituite în baza Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, caz în care aceasta se intabulează făcându-se trimitere la teren și completând cu mențiunea că privește și construcția viitoare. În ambele situații, înscrierea în cartea… Read more →

Articolul 175

Art. 175. – Dacă s-a efectuat o înscriere provizorie, se vor putea efectua noi înscrieri atât împotriva celui intabulat, cât şi împotriva celui înscris provizoriu cu privire la acelaşi drept. Radierea intabulării celui împotriva căruia s-a făcut înscrierea provizorie se va efectua numai cu prilejul justificării acesteia. Articolul 175 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în… Read more →