Etichetă: interzicerea evacuarilor directe de poluanti in apele subterane

Articolul 2.13

Art. 2.13 – Autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să prevadă în programele de măsuri din planurile de management măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă subterane, în condițiile aplicării prevederilor art. 2.5 și 2.7, fără a aduce atingere prevederilor art. 2.9, inclusiv prin interzicerea evacuărilor directe de poluanți în apele subterane, cu excepțiile prevăzute la… Read more →