Etichetă: intrunirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor

Articolul 9

Art. 9. – Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizației de construire/ desființare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, respectiv a lucrărilor aferente părților/ obiectelor/ sectoarelor din/ de construcție în condițiile prevăzute la art. 4, și solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei și locului de… Read more →