Etichetă: lucrari de regularizare

Articolul 99

Art. 99 – Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apă, devenite disponibile în urma lucrărilor de regularizare, vor fi amenajate pentru producția agricolă, piscicolă, sau, după caz, silvică, o dată cu lucrările de bază executate de titularii acestora. Art. 99 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →