Etichetă: ordinul prefectului

Articolul 116

Art. 116 – (1) Comisiile comunale, orășenești și municipale, constituite potrivit prevederilor art. 12, vor efectua lucrările și operațiunile stabilite de lege, din competenta lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor județene sau prefectului, în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului. (2) Comisiile… Read more →

Articolul 43

Art. 43. – (1) În zona montana – defavorizată de factori naturali cum sunt: clima, altitudinea, panta, izolarea – se poate atribui în proprietate, la cerere, o suprafață de teren de până la 10 ha în echivalent arabil familiilor tinere de țărani care provin din mediul agricol montan, au priceperea necesara și se obliga în scris să-și creeze gospodării, să se… Read more →

Articolul 41

Art. 41. – (1) Terenurile agricole fără construcții, instalații, amenajări de interes public, intrate în proprietatea statului și aflate în administrarea primăriilor la data prezentei legi, se vor restitui foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, fără a se putea depăși suprafața de 10 ha de familie, în echivalent arabil. (2) Restituirea terenurilor se face, la cerere, în condițiile art. 11, prin ordinul prefectului, la… Read more →

Articolul 36

Art. 36 – (1) Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26. (2) Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităților, atribuite, potrivit legii, în folosință veșnică sau în folosință pe durata existentei construcției, în… Read more →

Articolul 22

Art. 22 – (1) Din terenurile agricole, comisiile vor atribui în proprietate, la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunităților locale de cult – din mediul rural -, o suprafață de teren de până la 5 ha în echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit, aparținând cultelor recunoscute de lege, ori de până la 10 ha teren agricol… Read more →

Articolul 12

Art. 12 – (1) În scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptățiți și eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comuna, oraș sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusă de primar. (2) Comisiile comunale, orășenești sau municipale vor funcționa sub îndrumarea unei comisii județene, numita prin ordinul prefectului și condusă de… Read more →