Etichetă: persoane interesate

Articolul 343

Art. 343. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 343. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară comunică încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi extrasul din planul cadastral, persoanelor interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară.   Articolul 343 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele… Read more →

Articolul 66

Art. 66. – (1) Oficiile/Birourile teritoriale eliberează copii certificate ale documentelor emise de către acestea și copii ce poartă mențiunea «conform cu exemplarul din arhivă» ale înscrisurilor ce se află în arhivele oficiului/biroului teritorial, cu respectarea dispozițiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.” (2) Orice persoană, fără a justifica un interes, poate… Read more →