Etichetă: persoanele juridice autorizate

Articolul 58

Art. 58 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Certificarea documentațiilor întocmite de persoanele juridice autorizate se realizează de către acestea, împreună cu persoana fizică autorizată angajată care a realizat / verificat lucrarea prin menționarea pe documentele întocmite a următoarelor informații: numele, prenumele, categoria, seria și nr. autorizației, scrise cu majuscule, și semnătura olografă a persoanei fizice autorizate… Read more →