Etichetă: proces verbal de receptie partiala

Articolul 40 – Anexe la regulamentul privind receptia constructiilor

Art. 40. – Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1 – PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ  .pdf .doc ANEXA Nr. 2 – PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE la terminarea lucrărilor   .pdf .doc ANEXA Nr. 3 – PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE a procesului de recepție la terminarea lucrărilor   .pdf .doc ANEXA Nr. 4 – PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ   .pdf .doc ANEXA Nr. 5 – PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE a procesului de… Read more →

Articolul 7

Art. 7. – (1) În cazul în care investitorul decide, motivat, preluarea de la executant a unei părți din construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție, între investitor și executant se încheie un proces-verbal de recepție parțială, în condițiile legii. (2) În procesul-verbal de recepție parțială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea… Read more →

Articolul 6

Art. 6. – În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel: a) investitor – persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanțează contractul de lucrări/de execuție pentru realizarea de construcții noi, precum și/sau intervenții la construcții existente, urmărește îndeplinirea lui, efectuează recepția la terminarea lucrărilor și preia construcția… Read more →