Etichetă: procesele verbale de punere in posesie

Articolul 230

Art. 230. – La recepţia planului parcelar se atribuie numere cadastrale imobilelor pentru care s-au emis titluri de proprietate, procese-verbale de punere în posesie eliberate conform legilor proprietăţii, imobilelor aflate la dispoziţia comisiei locale sau aflate în proprietatea sau administrarea unor persoane fizice, juridice, instituţii sau staţiuni de cercetare.   Articolul 230 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie… Read more →

Articolul 225

Art. 225. – (1) Etapele întocmirii planului parcelar sunt: – documentarea prin solicitarea de informaţii de la primăria locală şi de la oficiul teritorial; – măsurarea conturului tarlalei; – verificarea dispunerii imobilelor în tarla conform titlurilor de proprietate şi a proceselor verbale de punere în posesie emise de către comisia locală de fond funciar; – identificarea imobilelor din planul parcelar… Read more →