Etichetă: procesul verbal de receptie finala

Articolul 32

Art. 32. – Procesul-verbal de recepție finală se comunică de către proprietar, respectiv asociația de proprietari legal constituită, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției: a) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/ desființare; b) executantului; c) Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. Articolul 32 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →