Etichetă: protocol

Articolul 335

Art. 335. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 335. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Procedura prin care se constată că posesorul este considerat proprietar se stabileşte prin protocol încheiat între ANCPI şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.   Articolul 335 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte… Read more →

Articolul 291

Art. 291. – (1) Predarea datelor se poate face pe etape, conform programului stabilit cu executantul lucrării şi se realizează prin proces verbal de predare-primire sau prin protocol, după caz, semnat de către reprezentanţii părţilor implicate. (2) Furnizarea datelor necesare realizării lucrărilor sistematice de cadastru se face cu titlu gratuit. (3) Executantul lucrărilor are obligaţia de a utiliza informaţiile şi… Read more →

Articolul 51

Art.  51.  – În  îndeplinirea  obligaţiilor  legale  referitoare  la  activitatea  de   cadastru  şi  publicitate  imobiliară,  măsurile  care  se  au  în  vedere  se  stabilesc   prin  protocolul  încheiat  între  Agenţia  Naţională  şi  Uniunea  Naţională  a   Notarilor  Publici  din  România,  protocol*)  aprobat  prin  ordin  cu  caracter   normativ  al  directorului  general  al  Agenţiei  Naţionale  şi  hotărâre  a  Consiliului   Uniunii… Read more →