Etichetă: receptia la terminarea lucrarilor

Articolul 15

Art. 15. – (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia, numit de investitor, stabilește programul după care va fi realizată recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia. (2) În vederea desfășurării în bune condiții a recepției la… Read more →

Articolul 8

Art. 8. – Investitorul, în cazul în care a preluat părți de construcție pe stadii fizice de execuție, la recepția la terminarea lucrărilor trebuie să pună la dispoziția comisiei de recepție procesul-verbal de recepție parțială prevăzut la art. 7. Articolul 8 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 4

Art. 4. – Recepția la terminarea lucrărilor și, respectiv, recepția finală pot fi realizate și pentru părți/ obiecte/ sectoare din/ de construcție, în condițiile legii și ale prezentului regulament, dacă acestea sunt distincte/ independente din punct de vedere fizic și funcțional. Articolul 4 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 3

Art. 3. – (1) Recepția construcțiilor de orice categorie și clasă de importanță se efectuează de către investitor/proprietar atât pentru construcții noi, cât și în cazul intervențiilor la construcții existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare, și se realizează în două etape: a) recepția la terminarea lucrărilor; b) recepția finală, la expirarea perioadei de garanție. (2) Recepția poate fi admisă… Read more →

Articolul 37

Art. 37. – (1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie. (2) Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de… Read more →

Articolul 30

Art. 30. – (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții și reglementarea în domeniul urbanismului se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepția celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), a lăcașurilor de cult și a lucrărilor de intervenție… Read more →