Etichetă: regulament autorizare firme

Articolul 43

Art. 43 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. Persoana juridică autorizată este sancționată cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei inclusiv, în funcție de gravitatea faptei, pentru activitatea desfășurată și / sau pentru lucrările realizate în numele persoanei juridice de către persoanele fizice autorizate angajate și pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 38, ulterior aplicării… Read more →

Articolul 30

Art. 30 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) În vederea recunoașterii autorizării, persoanele juridice înființate într-un stat membru înregistrează la ANCPI cererea însoțită de documentele prevăzute în anexa nr. 2. Cererile pot fi soluționate cu admitere prin emiterea de către ANCPI a certificatului de recunoaștere a autorizării, conform anexei nr. 11 sau cu respingere motivată. (2)… Read more →