Etichetă: specificatii tehnice cadastru sistematic

3.3.5.1 Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI

3.3.5.1 Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI Livrările se predau pe DVD. Pe eticheta suportului se menţionează: – Lucrări de înregistrare sistematică UAT. . .; – Livrarea nr . . . . . . . . . . /Sector cadastral nr . . . . . . . . . . ; – Conţinutul livrării. Structura de… Read more →

ODG 1427/2017 Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru

Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară În vigoare de la 23 noiembrie 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 23 noiembrie 2017. Modificat si completat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 155/2019, publicat în Monitorul… Read more →