Etichetă: stare de conservare

Articolul 22

Art. 22. – (1) Investitorul preia construcția de la executant în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. (2) În cazul în care investitorul nu îndeplinește și calitatea de proprietar predă, la rândul său, proprietarului construcția recepționată potrivit prezentului regulament. (3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare… Read more →