Etichetă: succesiune

Articolul 41

Art. 41. – (1) Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit. În aceleaşi condiţii se transmite şi autorizaţia de construire. (2) Dreptul de concesiune asupra terenului se înscrie în cartea funciară în temeiul actului juridic prin care a fost transmis dreptul de proprietate asupra construcţiei conform art.… Read more →

Articolul 334

Art. 334. – 01/01/2016 – Art. 334. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 După recepţia documentelor tehnice ale cadastrului finale, oficiul teritorial întocmeşte lista proprietarilor care sunt înscrişi în cartea funciară cu menţiunea decedat şi sesizează camera notarilor publici, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.   Articolul 334 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie… Read more →