Etichetă: transcriere

Articolul 369

Art. 369. – (1) În cazul în care, ulterior conversiei, se constată săvârşirea unei erori materiale, se va proceda la rectificarea sau, după caz, anularea conversiei, din oficiu, conform procedurilor tehnice stabilite de sistemul informatic, dacă nu a fost eliberat nici un document sau acesta nu a fost comunicat părţilor interesate. (2) Rectificarea conversiei reprezintă procesul de corectare a eventualelor… Read more →