Articolul 31

Art.  31.  -­

(1)  Încheierea  se  comunică  celui  care  a  cerut  înscrierea  sau   radierea  unui  act  sau  fapt  juridic,  precum  şi  celorlalte  persoane  interesate   potrivit  menţiunilor  din  cartea  funciară,  cu  privire  la  imobilul  în  cauză,  în   termen  de  15  zile  de  la  pronunţarea  încheierii,  dar  nu  mai  târziu  de  30  de  zile   de  la  data  înregistrării  cererii.

(2)   Persoanele  interesate  sau  notarul  public  pot  formula  cerere  de   reexaminare  a  încheierii  de  admitere  sau  de  respingere,  în  termen  de  15  zile   de  la  comunicare,  care  se  soluţionează  în  termen  de  20  de  zile  prin  încheiere   de  către  registratorul-­şef  din  cadrul  oficiului  teritorial  în  raza  căruia  este  situat   imobilul.  În  vederea  soluţionării  cererii  de  reexaminare,  persoana  interesată  va   putea  completa  dosarul  cu  documentele  necesare,  la  solicitarea   registratorului-­şef.

(3)  Împotriva  încheierii  registratorului-­şef  emise  potrivit  alin.  (2)  cei  interesaţi   sau  notarul  public  pot  formula  plângere,  în  termen  de  15  zile  de  la   comunicare.  Cererea  de  reexaminare  şi  plângerea  împotriva  încheierii  se   depun  la  biroul  teritorial  şi  se  înscriu  din  oficiu  în  cartea  funciară.  Oficiul   teritorial  este  obligat  să  înainteze  plângerea  judecătoriei  în  a  cărei  rază  de   competenţă  teritorială  se  află  imobilul,  însoţită  de  dosarul  încheierii  şi  copia   cărţii  funciare.

(4)  Plângerea  împotriva  încheierii  se  poate  depune  de  cei  interesaţi  sau   notarul  public  şi  direct  la  judecătoria  în  a  cărei  rază  de  competenţă  teritorială   se  află  imobilul,  situaţie  în  care  instanţa  va  solicita  din  oficiu  biroului  teritorial   comunicarea  dosarului  încheierii  şi  copia  cărţii  funciare,  precum  şi  notarea   plângerii  în  cartea  funciară.

(5)  Hotărârea  pronunţată  de  judecătorie  poate  fi  atacată  numai  cu  apel.

(6)   Hotărârea  judecătorească  definitivă  se  comunică,  din  oficiu,  biroului   teritorial  de  către  instanţa  care  s-­a  pronunţat  ultima  asupra  fondului.

(7)  Înscrierea  făcută  în  temeiul  acestei  hotărâri  judecătoreşti  îşi  produce   efectele  de  la  înregistrarea  cererii  de  înscriere  la  biroul  teritorial.

(8)   În  cazul  respingerii  plângerii  prin  hotărâre  judecătorească  definitivă,   notările  făcute  se  radiază  din  oficiu.

 

Articolul 31. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.