Etichetă: plangere

Articolul 56

Art. 56 – Plângerea prevăzută la art. 53 poate fi îndreptată și împotriva masurilor de punere în aplicare a art. 37, cu privire la stabilirea dreptului de a primi acțiuni în unitățile agricole de stat, reorganizate în societăți comerciale conform Legii nr. 15/1990, dispozițiile art. 53 alin. (2) rămânând aplicabile. Art. 56 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 62

Art. 62. – (1) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial. Înscrierea dispusă se efectuează în baza unui exemplar conform cu originalul al hotărârii judecătoreşti prin care a fost admisă plângerea, cu menţiunea că este rămasă definitivă, iar încheierea emisă nu… Read more →

Articolul 31

Art.  31.  -­ (1)  Încheierea  se  comunică  celui  care  a  cerut  înscrierea  sau   radierea  unui  act  sau  fapt  juridic,  precum  şi  celorlalte  persoane  interesate   potrivit  menţiunilor  din  cartea  funciară,  cu  privire  la  imobilul  în  cauză,  în   termen  de  15  zile  de  la  pronunţarea  încheierii,  dar  nu  mai  târziu  de  30  de  zile   de  la  data  înregistrării… Read more →