Articolul 1

Art. 1 –

(1) Lucrarile sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activitati ce au ca scop:

a) Identificarea imobilelor, masurarea, descrierea si inregistrarea lor in documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acostora pe planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) Identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, inregistrarea in documentele tehnice si stocarea pe suporturi informatice a datelor de identificare ale acestora in vederea inscrierii in cartea funciara;

c) Afisarea publica a rezultatelor obtinute in urma executarii lucrarilor de inregistrare sistematica, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori si deschiderea noilor carti funciare.

(2) Lucrarile de inregistrare sistematica se pot realiza pentru intreg teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale sau pentru unul sau mai multe sectoare cadatrale.

(3) Lucrările se realizează în baza contractului de execuție a lucrărilor de înregistrare sistematică, încheiat în condițiile legii.

(4) Modificările legislației din domeniul cadastrului și publicității imobiliare, care au legătură cu desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică se aplică de la data intrării în vigoare a respectivelor reglementări, inclusiv pentru etapele rămase de executat, în cazul contractelor aflate în derulare.

(5) În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului, respectiv:

a) planul cadastral;

b) registrul cadastral al imobilelor;

c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători.

(6) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale și conțin informații privitoare la imobilele și deținătorii identificați în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică cu excepția opisului alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători care se întocmește la nivel de UAT în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate pe UAT.

(7) Principalele etape ale lucrărilor de înregistrare sistematică sunt:

a) organizarea și desfășurarea campaniei de informare publică la nivel național și local care are ca scop înștiințarea cetățenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică și cu privire la beneficiile, drepturile și obligațiile acestora pe parcursul procesului de înregistrare sistematică;

b) realizarea lucrărilor preliminare ce cuprind: identificarea limitelor UAT, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea și integrarea informațiilor preluate;

c) realizarea lucrărilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren având ca scop identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deținătorilor legali ai imobilelor și colectarea actelor juridice;

d) actualizarea informațiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului;

e) recepția documentelor tehnice cadastrale de către comisia de recepție desemnată în acest scop;

f) derularea campaniei de informare cu privire la afișarea documentelor tehnice ale cadastrului;

g) publicarea și afișarea, în condițiile legii, a documentelor tehnice ale cadastrului;

h) înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate;

i) actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluționării cererilor de rectificare și ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;

j) închiderea lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea înscrierii în cartea funciară și deschiderea noilor cărți funciare;

k) informarea publică, prin afișare, pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională în acest scop, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral sau a întregii unități administrativ-teritoriale;

l) comunicarea în condițiile Legii, a extrasului de carte funciară pentru informare și a extrasului din noul plan cadastral;

m) arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

(8) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică livrările sunt denumite astfel:

a) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT sau al lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate ca urmare a contractării acelora de către UAT, cofinanțate în cadrul Programului:

Livrarea 1 – Raport preliminar care conține informații privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele și graficul de execuție a lucrărilor, alocarea resurselor materiale și umane etc. și se întocmește în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate la nivel de UAT;

Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului cu 2 sublivrări:

2.1. – Planul cadastral preliminar al intravilanului;

2.2. – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare.

Livrarea 3 – Documentele tehnice ale cadastrului finale.

b) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral:

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;

Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului finale.

Articol actualizat prin ODG 1347/2020.

Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrărilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.