Articolul 2

Art. 2 –

Definiții / Acronime / Abrevieri

Achizitor – Autoritatea/Instituția publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziție a lucrărilor de înregistrare sistematică;
ANCPI – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
BI – Buletin de Identitate;
CF – Carte Funciară;
.cgxml – Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice și juridice (textuale și grafice) aferente imobilelor, utilizată în realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică;
CI – Carte de Identitate;
CNP – Cod Numeric Personal;
CUI – Cod Unic de Înregistrare;
CNC – Centrul Național de Cartografie;
Contract – atunci când nu este precizat altfel, termenul contract folosit în cadrul prezentelor specificații tehnice face referire la contractul încheiat între achizitor și prestator în scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
DDAPT – Aplicația de management pentru titlurile de proprietate care conține informații textuale preluate din titlurile CR proprietate emise în baza legilor proprietății;
Deținător de imobil – Titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor;
Documente tehnice – Documentele tehnice ale cadastrului;
H.G. – Hotărârea Guvernului;
ID – Identificatorul atribuit imobilului de către Prestator în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică. Acesta este unic la nivelul UAT și reprezintă identificatorul sub care se regăsește imobilul pe tot parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică;
Imobil – Terenul cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, care aparține unuia sau mai multor proprietari și se identifică printr-un număr cadastral unic;
Lege – Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/13.03.1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Nr. cad – Număr cadastral;
Nr. top – Număr topografic;
OCPI – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
PAD – Documentația cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui singur număr cadastral, conform Legii;
Prestator – Persoana fizică sau juridică autorizată de ANCPI conform Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/29.03.2010, cu modificările și completările ulterioare;
Programul Național – Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023;
UAT – Unitatea administrativ-teritorială;
UI – Unitatea individuală din construcțiile de tip condominiu.

Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrărilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.