Articolul 6

Art. 6 –

Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018.

(1) În vederea obținerii autorizării, persoana fizică prezintă un dosar de autorizare la ANCPI sau OCPI, după caz, care cuprinde următoarele documente:

a) cerere-tip pentru autorizare, conform anexei nr. 2;
b) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
c) listă a lucrărilor de specialitate realizate și a celor la care a participat, specificând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuție, suprafața aproximativă a lucrării, tipul lucrării;
d) diplome de studii însoțite de documentul privind curricula școlară, titluri științifice, cursuri de pregătire și perfecționare, certificate care atestă pregătirea profesională în domeniul de specialitate, în copie;
e) documente de atestare a experienței profesionale, cum ar fi: carnet de muncă, adeverințe, extras din Registrul general de evidență a salariaților sau alte documente astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu una dintre categoriile de autorizare prevăzute la art. 4, în copie;
f) certificat de cazier judiciar, în copie, iar pentru cetățenii străini, alt document echivalent emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;
g) certificat de cazier fiscal, în copie, iar pentru cetățenii străini, alt document echivalent emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;
h) dovada achitării taxei de autorizare, în copie;
i) buletin/carte de identitate sau pașaport, în copie, valabile.

(2) Documentele solicitate în copie vor fi certificate pentru conformitate de către candidat în prezența secretarului comisiei de autorizare pe baza documentelor originale prezentate. Documentele de la alin. (1) lit. a), b) și c) vor fi prezentate în original, semnate și datate de către candidat.
(3) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) nu sunt emise de o instituție de pe teritoriul României, solicitantul va atașa la dosarul de autorizare și dovada recunoașterii sau echivalării acestor documente de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), în condițiile legii, însoțite de documentul privind curricula școlară.
(4) Toate documentele prevăzute la art. 6 vor fi prezentate în limba română sau însoțite de o traducere legalizată în limba română, efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, sau de o traducere oficială echivalentă.

Articolul 6 – ODG 107/2010 actualizat
REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României

  3 comentarii la “Articolul 6

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.