Articolul 7

Art. 7 –

Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018.

(1) În vederea recunoașterii autorizării, cetățenii unui stat membru depun la ANCPI un dosar cu următoarele documente:

a) cerere pentru recunoașterea autorizării, conform anexei nr. 2;
b) copie de pe cartea de identitate sau de pe pașaport, valabile;
c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3;
d) copii ale diplomelor, certificatelor sau titlurilor care atestă pregătirea profesională în domeniul de specialitate, însoțite de documentul privind curricula școlară și documentul care atestă autorizarea sau dreptul de a realiza lucrări de specialitate a căror recunoaștere se solicită. În cazuri justificate, ANCPI poate solicita Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) informații suplimentare cu privire la actele de studii supuse recunoașterii;
e) documente de atestare a experienței profesionale, astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu categoriile de autorizare prevăzute la art. 5;
f) certificat de cazier judiciar sau alt document echivalent, în copie, emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;
g) dovada achitării taxei de autorizare, în copie;
h) certificat de cazier fiscal sau alt document echivalent, în copie, emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;
i) listă cu lucrările de specialitate realizate și a celor la care a participat, cuprinzând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuție, suprafața aproximativă a lucrării, tipul lucrării.

(2) Cetățenii unui stat membru trebuie să îndeplinească aceleași condiții de studii și experiență profesională solicitate cetățenilor români în vederea autorizării.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și la recunoașterea autorizării persoanelor fizice aparținând unui stat terț, în condițiile existenței unui tratat bilateral încheiat între România și statul respectiv cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale pentru realizarea lucrărilor
de specialitate. În acest caz, dosarul de autorizare se completează cu copia tratatului bilateral și a legii/documentului de aprobare a acestuia.
(4) Documentele solicitate în copie vor fi certificate pentru conformitate de către candidat în prezența secretarului comisiei de autorizare pe baza documentelor originale prezentate. Documentele de la alin. (1) lit. a), c) și i) vor fi prezentate în original, semnate și datate de către candidat.

Articol modificat prin Ordinul 1256/2020.

Articolul 7 – ODG 107/2010 actualizat
REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României

  2 comentarii la “Articolul 7

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.