3.7.2 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie finală

3.7.2 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie finală

Recepția documentelor aferente Livrării nr. 2 se realizează după parcurgerea etapei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului și după cea de soluționare a cererilor de rectificare. În această etapă Prestatorul actualizează/ corectează datele asociate imobilelor care au fost contestate. În cazul în care soluționarea unei cereri de rectificare implică modificări și ale altor imobile, Prestatorul actualizează/corectează și datele asociate acestor imobile.
Prestatorul predă toate livrabilele în format digital la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități.
Activitatea de recepție se finalizează cu emiterea de către Comisia de recepție din cadrul OCPI a Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală», care se comunică Achizitorului și Prestatorului.
Procesul-verbal de acceptanță se emite de către Achizitor în baza Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală».
Modelul proceselor-verbale de respingere, proceselor-verbale de constatare, proceselor- verbale de recepție cantitativă și calitativă și al proceselor-verbale de acceptanță (în cazul în care Achizitorul este primăria) vor fi puse la dispoziție de ANCPI după semnarea contractelor.
Prestatorul predă livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 Livrabile, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități.
Data înregistrării la OCPI a Procesului-verbal de predare- primire a livrabilelor în format digital reprezintă data predării Livrării nr. 2 – «Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală».
Depășirea datei de predare a Livrării nr. 2 și/ sau a termenelor de refacere se consideră întârziere conform prevederilor contractuale. Comisia de recepție din cadrul OCPI verifică dacă actualizarea datelor este corect integrată în toate livrabilele și că nu au fost alterate în mod nejustificat celelalte date.
Se verifică toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării cererilor de rectificare/contestațiilor sau au fost afectate de soluționarea cererilor de rectificare/contestațiilor.
În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că nu au fost predate toate livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 Livrabile sau că există deficiențe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate, întreaga Livrare nr. 2 se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale.
În acest caz, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului.

În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate, întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului.
Prestatorul corectează livrabilele și le redepune la OCPI în termen de maxim 7 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare.
În situația în care, la verificarea datelor din fișierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, întocmește un proces- verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și redepune la OCPI fișierele corectate în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului- verbal de constatare.
În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, lucrarea se respinge și întreaga Livrare nr. 2 se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situație, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține deficiențele constatate, care se comunică Prestatorului. 
Când livrarea este completă și nu mai prezintă deficiențe, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește în 3 exemplare Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a Livrării nr. 2 – «Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală» și comunică un exemplar Achizitorului și un exemplar Prestatorului.
În baza Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, Achizitorul emite Procesul- verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală».

31/01/2019 – modificat prin Anexa ODG 155/2019.

3.7.2 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie finală – Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.