3.7 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului

3.7 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului

Activitățile, livrările și recepțiile se realizează conform graficului de activități din Anexa nr. 9 și conform graficului de livrare din contract.
Recepția se efectuează de către comisia de recepție din cadrul OCPI, constituită din membri și membri supleanți numiți prin decizie a directorului, și are ca scop verificarea respectării cerințelor specificațiilor tehnice care au stat la baza încheierii contractului și a reglementărilor din domeniul cadastrului și publicității imobiliare. Documentele emise de către Comisia de recepție vor fi semnate de către toți membrii acesteia. În cazul absenței unuia/ mai multor membri titulari, aceștia vor fi înlocuiți de membri supleanți.
Predarea, respectiv recepția documentelor tehnice se face la OCPI, pe sectoare cadastrale. Livrabilele aferente fiecărei etape se predau de către Prestator pe bază de Proces-verbal de predare- primire, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 13.
Exceptând cazurile în care o livrare este considerată ca neefectuată, Prestatorul poate interveni cu corecții/ modificări numai asupra imobilelor (fișier .cgxml și ID.pdf) care au fost identificate ca fiind «incorecte» de către OCPI.
În mod excepțional, în cazul în care pentru realizarea unei corecții asupra unui imobil identificat de OCPI ca fiind «incorect» este necesară efectuarea de modificări asupra altor imobile vecine, în procesele-verbale de predare-primire Prestatorul va include o listă a imobilelor pentru care OCPI nu a solicitat corecții/ modificări și motivele modificărilor/ corecțiilor aduse acestor imobile.

31/01/2019 – modificat prin Anexa ODG 155/2019.

3.7 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.