Etichetă: imobile vecine

3.7 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului

3.7 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului Activitățile, livrările și recepțiile se realizează conform graficului de activități din Anexa nr. 9 și conform graficului de livrare din contract. Recepția se efectuează de către comisia de recepție din cadrul OCPI, constituită din membri și membri supleanți numiți prin decizie a directorului, și are ca scop verificarea respectării cerințelor specificațiilor tehnice care au… Read more →