Etichetă: releveele unitatilor individuale

Articolul 319

Art. 319. – (1) Pentru fiecare imobil, executantul lucrării întocmeşte un dosar care să conţină următoarele documente, în format analogic (pe suport de hârtie): a) fişa de date a imobilului; b) copia actului de identitate/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare; c) copia legalizată a actului de proprietate. Prin excepţie,… Read more →

Articolul 304

Art. 304. – (1) În cazul construcţiilor, punctele caracteristice se determină prin măsurători topografice expeditive. (2) Executantul trebuie să reprezinte pe plan toate construcţiile permanente existente în teren, indiferent de existenţa ori lipsa actelor de proprietate privitoare la acestea şi indiferent de situaţia înscrisă în cărţile funciare. (3) Se reprezintă numai construcţiile permanente cu suprafaţa mai mare de 1 mp,… Read more →