Etichetă: afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Articolul 42

Art. 42 – (1) OCPI împreună cu primăria stabilesc data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris ANCPI, Prestatorului și Achizitorului, atunci când nu este primăria. (2) Cu cel puțin 5 zile înainte de afișare, Achizitorul asigură publicarea anunțului prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului într-un ziar de largă circulație, într- un ziar local, la… Read more →

3.4 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

3.4 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului Pregătirea publicării documentelor tehnice cadastrale OCPI împreună cu primăria stabilesc data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris ANCPI, Prestatorului și Achizitorului (atunci când nu este primăria). 31/01/2019 – modificat prin Anexa ODG 155/2019. Cu cel puţin 5 zile înainte de afişare, Achizitorul asigură publicarea anunţului prealabil privind afişarea publică a documentelor… Read more →