Etichetă: categoriile B C si E

Articolul 13

Art. 13 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Autorizarea în categoriile de lucrări B, C şi E se face de către comisia de autorizare, organizată la nivelul OCPI. Componenţa comisiei este stabilită prin ordin al directorului general al ANCPI, la propunerea directorului OCPI, cu avizul consultativ al Direcţiei de cadastru. (2) Comisia de… Read more →