Etichetă: documente tehnice ale cadastrului finale

Articolul 61

Art. 61 – În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral, prestatorul efectuează 2 livrări și anume: Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare; Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului finale. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în… Read more →

Articolul 60

Art. 60 – În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, prestatorul efectuează 3 livrări, după cum urmează: Livrarea 1 – Raport preliminar; Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare; Livrarea 3 – Documentele tehnice ale cadastrului finale. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea… Read more →

Articolul 52

Art. 52 – Pe eticheta suportului se menționează: – Lucrări de înregistrare sistematică UAT ……………, sectorul/sectoarele cadastrale …………..; – Documente tehnice ale cadastrului finale. Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →