Etichetă: fisa de date a imobilului

Articolul 30

Art. 30 – (1) Construcțiile identificate pe teren se consemnează în fișa de date a imobilului și se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului. Se înregistrează construcțiile identificate în teren, cu suprafața mai mare de 1 mp, clasificate după destinația stabilită în conformitate cu prevederile legale. (2) Construcțiile se înscriu în documentele tehnice și în cartea funciară conform legii în… Read more →

ODG 1427/2017 Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru

Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară În vigoare de la 23 noiembrie 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 23 noiembrie 2017. Modificat si completat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 155/2019, publicat în Monitorul… Read more →

Articolul 308

Art. 308. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 308. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Pentru imobilele situate în intravilan, executantul se deplasează la fiecare imobil în parte în vederea identificării deţinătorilor şi completează sau întocmeşte fişa de date a imobilului, după caz.   Articolul 308 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de… Read more →

Articolul 299

Art. 299. – 01/01/2016 – Art. 299. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Fişa de date a imobilului trebuie să conţină informaţii precum: a) denumirea unităţii administrativ-teritoriale; b) numărul sectorului cadastral; c) identificatorul imobilului; d) datele de identificare ale persoanei care deţine imobilul; e) informaţii despre imobil; f) numele, prenumele şi semnătura operatorului care a cules datele.… Read more →