Etichetă: intocmirea documentatiei tehnice

Articolul 28

Art. 28 – Întocmirea Documentației tehnice – D.T. (D.T.A.C./ D.T.A.D.) (1) Documentația tehnică – D.T. (D.T.A.C. sau D.T.A.D., după caz, inclusiv D.T.O.E aferentă), care este parte componentă a documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții prevăzută la art. 7 alin. (1) din Lege, se întocmește potrivit conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege, în conformitate cu prevederile art. 7… Read more →