Etichetă: numar de carte funciara

Articolul 31

Art. 31 – Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizică sau juridică interesată să primească de la autoritatea administrației publice competente informații cu privire la un imobil – teren și/sau construcții – în scopurile definite la art. 6 din Lege. (2) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul se va adresa autorităților competente prevăzute la… Read more →

Articolul 65.1

Terenurile cu sau fără construcții care fac obiectul prezentei legi se identifică prin număr cadastral și număr de carte funciară, după caz. (la 11-12-2008, Art. 65.1 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. ) Read more →