Etichetă: raport de monitorizare

Articolul 39

Art. 39 – (1) Documentația în vederea publicării documentelor tehnice ale cadastrului, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos: Livrarea – Documente tehnice ale cadastrului spre publicare Nr. crt. Livrabil Format/nr. exemplare Format analogic Format digital 1 Adeverința privind contrasemnarea documentelor, după caz 1 ex.… Read more →

Articolul 17

Art. 17 – (1) În cazul în care lucrările de înregistrare sistematică se desfășoară la nivel de UAT, Prestatorul are și obligația de a organiza, cu ajutorul primăriei, cel puțin un punct de informare unde cetățenii pot solicita explicații suplimentare. Organizarea punctelor de informare se realizează în așa fel încât să se maximizeze participarea cetățenilor la lucrările de cadastru. (2)… Read more →