Etichetă: receptia amplasamentului lucrarii

Articolul 10

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale, după recepția amplasamentului lucrării și a fiecărei documentații cadastrale de expropriere, are obligația de a transmite unităților administrativteritoriale lista încheierilor de respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de expropriere după care se interzice emiterea de către autoritățile competente a oricărui aviz, acord, permis, autorizație cu privire la imobilele supuse… Read more →

Articolul 13

(1) După recepția amplasamentului lucrării și a fiecărei documentații cadastrale de expropriere de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale, aceasta are obligația de a transmite unităților administrativ-teritoriale lista încheierilor de respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de expropriere. După transmiterea acestei liste se interzice emiterea de către autoritățile competente a oricărui aviz, acord, permis, autorizație… Read more →

Articolul 237

Art. 237. – Expropriatorul solicită Agenţiei Naţionale/oficiului teritorial: a) avizul de conformitate pentru începerea lucrării, după caz; b) recepţia amplasamentului lucrării. Articolul 237 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →