Etichetă: regulament cadastru modificat

Articolul 282

Art. 282. – (1) La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului: a) planul cadastral; b) registrul cadastral al imobilelor; c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători. (2) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale şi conţin informaţii privitoare la imobilele şi deţinătorii identificaţi în cadrul lucrărilor de… Read more →

Articolul 268

Art. 268. – 11/01/2017 – Art. 268. – a fost modificat prin Ordin 1550/2016 Procesul-verbal de recepţie se redactează în 2 exemplare; un exemplar se transmite solicitantului, iar un exemplar rămâne la emitentul avizului, împreună cu documentaţia depusă pentru recepţie.   Articolul 268 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara… Read more →

Articolul 259

Art. 259. – (1) Recepţia lucrărilor de specialitate are ca scop verificarea îndeplinirii condiţiilor de execuţie impuse de normativele, metodologiile şi instrucţiunile elaborate de Agenţia Naţională, a standardelor tehnice în vigoare şi a avizelor eliberate. (2) Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează pentru toate lucrările de măsurători terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie. (3) Documentaţia aferentă recepţiei tehnice se întocmeşte în… Read more →

Articolul 249

Art. 249. – 11/01/2017 – Art. 249. – a fost modificat prin Ordin 1550/2016 Prin aviz şi recepţie a lucrărilor de specialitate, oficiile teritoriale, respectiv CNC verifică modul de realizare a lucrărilor de specialitate de către persoanele autorizate şi respectarea prevederilor legale în vigoare.   Articolul 249 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de… Read more →

Articolul 216

Art. 216. – 01/01/2016 – Art. 216. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului va fi întocmit de către asistenţii registratori/referenţi. (2) Certificatul privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia va fi întocmit de către asistentul registrator/referent… Read more →