Etichetă: reteaua geodezica nationala

Articolul 383

Art. 383. – Termeni utilizaţi în cadrul măsurătorilor GNSS: – Global Navigation Satellite System – Sistem de Navigaţie Globală, care utilizează sateliţi artificiali ai Pământului – GNSS; – Reţeaua Geodezică Naţională determinată prin tehnologie GNSS – RGN – GNSS; – Receiver Independent Exchange Format – Formatul universal standardizat pentru schimbul de date GNSS, independent de receptor – RINEX; – Real… Read more →

Articolul 347

Art. 347. – Articolul a fost abrogat prin ODG 1207/2020. (1) În cazul realizării prin tehnologie GNSS a reţelelor geodezice de îndesire se utilizează metoda statică de măsurare. (2) Coordonatele punctelor reţelelor geodezice de îndesire şi de ridicare se obţin prin determinări relative la reţeaua geodezică naţională spaţială formată din staţii GNSS permanente (Clasă A) şi borne de îndesire (Clasă… Read more →

Articolul 50

Art.  50.  – (1)  Informaţiile  referitoare  la  reţeaua  geodezică  naţională,  hărţile   oficiale,  cadastrul  şi  publicitatea  imobiliară  sunt  informaţii  publice  şi  reprezintă   bun  proprietate  publică  a  statului  şi  sunt  în  administrarea  Agenţiei  Naţionale   prin  unităţile  subordonate.  Aceste  informaţii  se  pot  consulta  şi  sunt  accesibile   oricăror  persoane  fizice  sau  juridice  contra  cost. (2)   Informaţiile  menţionate  mai  sus… Read more →

Articolul 18

Art.  18.  -­ Completarea,  modernizarea  şi  menţinerea  în  stare  de  utilizare  a   reţelei  geodezice  naţionale necesare  întocmirii  şi  ţinerii  la  zi  a  planurilor   cadastrale  şi  hărţilor  topografice  se realizează  sub  coordonarea  Agenţiei   Naţionale. Articolul 18. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata Read more →