Etichetă: anexa 3

Articolul 2.13

Art. 2.13 – Autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să prevadă în programele de măsuri din planurile de management măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă subterane, în condițiile aplicării prevederilor art. 2.5 și 2.7, fără a aduce atingere prevederilor art. 2.9, inclusiv prin interzicerea evacuărilor directe de poluanți în apele subterane, cu excepțiile prevăzute la… Read more →

Articolul 7

Art. 7 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) În vederea recunoașterii autorizării, cetățenii unui stat membru depun la ANCPI un dosar cu următoarele documente: a) cerere pentru recunoașterea autorizării, conform anexei nr. 2; b) copie de pe cartea de identitate sau de pe pașaport, valabile; c) curriculum vitae, conform anexei nr. 3; d) copii… Read more →