Etichetă: CNC

Articolul 15

Art. 15 – În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în cadrul Programului Național, toate materialele informaționale (pliante și postere) vor fi puse la dispoziția Prestatorului de către CNC prin intermediul OCPI. Excepție fac lucrările derulate din fondurile proprii ale UAT-urilor. Caracteristicile tehnice ale materialelor informaționale, precum și cantitățile necesare vor fi stabilite de ANCPI la solicitarea OCPI și vor… Read more →

Articolul 384

Art. 384. – Abrevieri: – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Agenţia Naţională – Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii – DDAPT – Aplicaţia pentru gestionarea bazei de date a Registrelor de Transcripţiuni şi Inscripţiuni – RTI – Baza de date este denumită… Read more →

Articolul 278

Art. 278. – (1) Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispoziţie categoriile de date şi documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor de specialitate, dacă acestea nu sunt recepţionate şi/sau avizate de CNC sau oficiile teritoriale. 11/01/2017 – alineatul a fost modificat prin Ordin 1550/2016 (2) Evidenţa avizelor de începere/recepţiilor lucrărilor de specialitate se… Read more →

Articolul 260

Art. 260. – «abrogat» 11/01/2017 – Art. 260. – a fost abrogat prin Ordin 1550/2016. Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează de oficiul teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau de Agenţia Naţională/CNC, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe.   Articolul 260 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în… Read more →

Articolul 250

Art. 250. – 11/01/2017 – Art. 250. – a fost modificat prin Ordin 1550/2016 (1) Avizul pentru începerea lucrărilor aferente documentaţiilor topografice menţionate la art. 262 şi recepţia se solicită şi se realizează la oficiul teritorial. (2) Pentru lucrările de geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofotografiere avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate şi recepţia se solicită şi se realizează la… Read more →

Articolul 249

Art. 249. – 11/01/2017 – Art. 249. – a fost modificat prin Ordin 1550/2016 Prin aviz şi recepţie a lucrărilor de specialitate, oficiile teritoriale, respectiv CNC verifică modul de realizare a lucrărilor de specialitate de către persoanele autorizate şi respectarea prevederilor legale în vigoare.   Articolul 249 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de… Read more →