Etichetă: efectul legii

Articolul 198

Art. 198. – (1) Incapacitatea sau restrângerea prin efectul legii a capacităţii de exerciţiu se poate nota în cartea funciară la cererea reprezentantului sau a ocrotitorului legal ori a minorului însuşi, în baza copiei legalizate a certificatului de naştere sau a cărţii de identitate care atestă vârsta incapabilului. Radierea se va face la cererea persoanei interesate, după dobândirea capacităţii depline… Read more →

Articolul 38

Art.  38.  – (1)   Înscrierile  făcute  în  conformitate  cu  actele  normative  în   vigoare  în  registrul  de  transcripţiuni  şi  inscripţiuni,  în  cărţile  funciare  şi  în   cărţile  de  publicitate  funciară,  înainte  de  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei   legi,  îşi  vor  produce  şi  după  această  dată  efectele  prevăzute,  cu  excepţia   cazurilor  în  care  drepturile  de  proprietate  şi… Read more →