Etichetă: guvern

Articolul 76.11

Art. 76.11 – Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le emite sau pe care Guvernul le emite în domeniul reglementat de prezenta lege. (la 19-02-2010, Art. 76.11 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL… Read more →

Articolul 97

Art. 97 – La aprobare de către Guvern se va prezenta în mod obligatoriu și avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile agricole și al Ministerului Mediului, pentru terenurile forestiere și cu ape și, dacă este cazul, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru ocrotirea monumentelor. Art. 97 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 95

Art. 95 – Folosirea definitivă sau folosirea temporară a terenurilor forestiere în alte scopuri decât silvice se aproba de organul silvic județean, până la 1 ha, de Ministerul Mediului, pentru terenurile în suprafață de până la 100 ha, și de Guvern, pentru cele ce depășesc aceasta suprafață. Art. 95 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →