Etichetă: inregistrarea sporadica

Articolul 51

Art. 51 – (1) Prestatorul integrează în documentele tehnice finale ale cadastrului, înregistrările din cărțile funciare efectuate în cadrul înregistrării sporadice. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării livrării – Documente tehnice ale cadastrului finale. (2) Documentele tehnice ale cadastrului predate la Livrarea – Documente tehnice ale cadastrului finale poartă… Read more →

Articolul 30

Art. 30 – (1) Construcțiile identificate pe teren se consemnează în fișa de date a imobilului și se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului. Se înregistrează construcțiile identificate în teren, cu suprafața mai mare de 1 mp, clasificate după destinația stabilită în conformitate cu prevederile legale. (2) Construcțiile se înscriu în documentele tehnice și în cartea funciară conform legii în… Read more →

Articolul 19

Art. 19 – (1) În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică în care este prevăzută Livrarea – „Raport preliminar”, activitățile sus-menționate vor fi descrise în cadrul acestuia. (2) Raportul preliminar va include: 1. Evaluarea datelor primite; 2. Analiza datelor rezultate din activitatea de recunoaștere a terenului; 3. Descrierea soluției tehnice; 4. Programul lucrărilor care prezintă organizarea activităților și termenele de realizare… Read more →

3.2.2 Studiul datelor analogice şi digitale preluate de la Achizitor

3.2.2 Studiul datelor analogice şi digitale preluate de la Achizitor În cadrul acestei operațiuni Prestatorul analizează datele analogice și digitale preluate de la Achizitor și ANCPI: – limitele UAT-ului și ale intravilanelor componente deținute de OCPI, utilizate în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară; – limitele sectoarelor cadastrale; – ortofotoplanul corespunzător sectorului cadastral/ sectoarelor cadastrale; – planurile cadastrale/topografice;… Read more →

Articolul 337

Art. 337. – (1) Pentru fiecare imobil se deschide o carte funciară nouă, în format electronic. (2) În cărţile funciare sunt preluate informaţiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informaţiile obţinute în urma soluţionării cererilor de rectificare, precum şi informaţiile din cărţile funciare deschise în perioada desfăşurării lucrărilor sistematice, în cadrul înregistrării sporadice. (3) În partea a II- a… Read more →

Articolul 289

Art. 289. – (1) Oficiul teritorial predă executantului lucrărilor de cadastru, datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la imobile şi proprietari, în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru. (1.1) Agenţia Naţională pune la dispoziţia executantului datele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform înregistrării sporadice. 01/01/2016 – alineatul a fost introdus prin Anexă din… Read more →