Etichetă: raport preliminar

Articolul 70

Art. 70 – Verificarea livrării Raport preliminar se efectuează atât din punct de vedere cantitativ cât și din punct de vedere calitativ astfel: a) Livrarea în format digital din punct de vedere cantitativ se verifică următoarele: 1. existența pe suportul digital a fișierelor prevăzute în livrare; 2. tipul/ formatul fișierelor corespunde cu cerințele specificate (pdf, shp); 3. denumirea fișierelor și… Read more →

Articolul 69

Art. 69  – Dacă și după expirarea termenului de 5 zile se constată că Raportul preliminar nu corespunde cerințelor din specificațiile tehnice, Livrarea se consideră nepredată. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 60

Art. 60 – În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, prestatorul efectuează 3 livrări, după cum urmează: Livrarea 1 – Raport preliminar; Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare; Livrarea 3 – Documentele tehnice ale cadastrului finale. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea… Read more →

Articolul 59

Art. 59 – În cazul în care Achizitorul este ANCPI, Raportul preliminar se transmite la ANCPI în vederea efectuării verificării și recepției de către Comisia de recepție, numită prin ordin al directorului general. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 19

Art. 19 – (1) În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică în care este prevăzută Livrarea – „Raport preliminar”, activitățile sus-menționate vor fi descrise în cadrul acestuia. (2) Raportul preliminar va include: 1. Evaluarea datelor primite; 2. Analiza datelor rezultate din activitatea de recunoaștere a terenului; 3. Descrierea soluției tehnice; 4. Programul lucrărilor care prezintă organizarea activităților și termenele de realizare… Read more →

Articolul 282

Art. 282. – (1) La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului: a) planul cadastral; b) registrul cadastral al imobilelor; c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători. (2) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale şi conţin informaţii privitoare la imobilele şi deţinătorii identificaţi în cadrul lucrărilor de… Read more →