Etichetă: redepunere

Articolul 2

Art. 2. – (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel. (2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1 se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate. (3) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate, în termenul legal, sau plata parţială a acestuia atrage respingerea cererii. (4) Tarifele… Read more →

Articolul 39

Art. 39. – (1) Competenţa soluţionării cererii de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară revine biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, în raza căruia se află imobilul. (2) Cererea de recepţie şi/sau înscriere cuprinde următoarele elemente: a) numele, prenumele sau denumirea, domiciliul/sediul solicitantului; b) codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este… Read more →