Etichetă: somatii

Articolul 47

Art. 47 – (1) Publicarea documentelor tehnice se face în spațiul pus la dispoziție de către primărie, precum și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, respectiv pe pagina de internet a ANCPI, creată în acest scop. (2) Conform Legii, perioada afișării este de 60 de zile. (3) În termen de 60 de zile de la afișare, titularii… Read more →

Articolul 76

Art. 76 – (1) Toți deținătorii de terenuri atribuite în folosință în condițiile prezentei legi, care nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute la art. 74, vor fi somați în condițiile art. 75 alin. (1). (2) Cei care nu dau curs somației pierd dreptul de folosință asupra terenului la sfârșitul anului în curs. Notă  **) Prevederile alin. (3) al art. 76 au fost abrogate implicit prin… Read more →

Articolul 75

Art. 75 – (1) Proprietarii de terenuri care nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute la art. 74 vor fi somați în scris de către primăriile comunale, orășenești sau municipale, după caz, să execute aceste obligații. (2) Persoanele care nu dau curs somației și nu executa obligațiile în termenul stabilit de primar, din motive imputabile lor, vor fi sancționate, anual, cu plata unei sume de la… Read more →

3.4 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

3.4 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului Pregătirea publicării documentelor tehnice cadastrale OCPI împreună cu primăria stabilesc data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris ANCPI, Prestatorului și Achizitorului (atunci când nu este primăria). 31/01/2019 – modificat prin Anexa ODG 155/2019. Cu cel puţin 5 zile înainte de afişare, Achizitorul asigură publicarea anunţului prealabil privind afişarea publică a documentelor… Read more →